top of page

MasterKids Felsefesi 

MasterKids çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına nasıl yardımcı oluyor?

"MasterKids’teki öğrenimin özelliği nedir?"
• MasterKids oyun ve öğrenimi bir araya getirir.
• MasterKids çocukların kendi başlarına çalışma becerilerini kolaylaştırır.
• MasterKids çocukların “içinde neler var?” ve “nasıl çalışıyor?” tarzı düşünmelerine yardımcı olur.
• MasterKids sosyalliğe, sorumluluk almaya ve yaratıcılığa değer verir.
• MasterKids gelişen problem çözme ve işbirliği kurma becerilerine önem verir.
• MasterKids öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif olarak yer almalarını sağlar.
• MasterKids öğrenmeyi görsel kılar. Fikirler 3-boyutlu nesneler ile uygulamaya geçer.
• MasterKids felsefesinde sadece tek bir doğru yol yoktur.
• MasterKids çocukların bildiği ama bilgiyi sorgulamadıkları bir çok kavramın neden, nasıl olduğunu fark ettirir.

MasterKids öğretmenlerinin farkı ne?"
• Bizler takım arkadaşlarımıza öğretmen, eğitmen, eğitici, gibi sıfatlar takmıyoruz. “Mentor” diyoruz. Mentor kılavuz anlamına gelmektedir. Mentorlar, çocuklara bir şeyleri öğretmek yerine, onları dinleyip, onların isteklerine, bilgi birikimlerine ve öğrenme şekillerine göre ilham ve yön vermektedirler. MasterKids’teki öğrenme süreçlerinde, mentorlar çocuklara sorular sorarak, teşvik ederek, kendi bilgi birikimleri ile bağlantı kurmalarını ve kendi öğrenimlerini gerçekleştirmelerini sağlarlar. Mentorlar, öğrencilerin hayatlarıyla ilgilidirler ve çocuklar tarafından birer otorite figürü olarak değil, yol gösterici olarak görülürler.
Mentorlar öğrencileri planlama ve öğrenme sürecine dahil ederler ve çocukların tercihlerini kendilerinin yapmasını sağlarlar. Bu durum, öğrencilere fikirlerinin önemsendiğini ve takdir edildiklerini hissettirir.
MasterKids’teki mentorlar dinamik, heyecanlı ve aktiftirler. MasterKids mentorları çocukları yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için cesaretlendirir, yeni ve orijinal fikir üretimine yönlendirir.

 


MasterKids’te mekanın farkı nedir? MasterKids’te çocukların çalışmaları rahat ve kendilerine uygun geniş bir ortamda sürdürülür. Aktivitelerin yapıldığı mekanlarda, çocukların istedikleri gibi hareket edebilme ve malzemelere rahatça ulaşabilmelerine olanak sağlacak şekilde düzenlemeler yapılır.

 

MasterKids’te kullanılan malzemeler nelerdir?
Her konu ile ilgili videolar, animasyonlar, fotoğraflar ve uygulamalar çocukların kullanacağı iPad tabletlerde mevcuttur. Faaliyetin amacına göre çocukların bireysel veya küçük gruplar halinde kullanabilecekleri LEGO eğitim seti ürünleri, hayvanlar, düğmeler, taşlar, deniz kabukları, boyalar, çeşitli sanat malzemeleri ve yapı malzemeleri gibi çeşitlilik sunulur. Konu ile ilgili kostümler, ürünler ve malzemeler çocukların dokunması, denemesi için hazır bulundurulur.

bottom of page