top of page

MasterKids Felsefesi 

İnsanın kendisi, dünya ve evren hakkında onu hayatı boyunca öğrenmeye iten doğuştan bir merakı vardır.

MasterKids mentorları, çocukların keşiflerde bulunacağı ve öğrenmeye olan isteklerinin artacağı bir ortam sunmaktadır.

Misyonumuz, çocukları meraklı, yaratıcı ve bağımsız bireyler olmaya teşvik ederek hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

-Albert Einstein

“Hayalgücü, bilgiden daha değerlidir”
-Albert Einstein

Albert Einstein

“Hayalgücü, bilgiden daha değerlidir”
-Albert Einstein

 

MasterKids Felsefesi

 

MasterKids felsefesi Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) profesör olan Seymour Papert’ın öğrenme teorisi olan konstrüktivizmden ilham almıştır. Bu teori Jean Piaget’nin bilginin sadece öğretmenden öğrenciye geçen bir transfer olmadığını, öğrenmenin en iyi bize ve başkalarına anlamlı gelen yeni şeyler tasarlarken ve yaratırken meydana geldiğini savunan konstrüktivist teorisine dayanır (Papert, 1993). Ayrıca konstrüktivizm, insanların yeni fikirler üretmeye, yaparken, inşa ederken (bu bir robot, kumdan kale, resim ya da bilgisayar programı olabilir) daha yatkın olduklarını savunur. Bu felsefe doğrultusunda, MasterKids mentorları farklı yaşlardan birçok çocuğun keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik edildiği bir ortam yaratmaktadır.

Yaratıcılık hakkında…
 

Doğumdan itibaren, nörolojik sistemimiz bizi problem çözmeye ve yaşamımızı devam ettirebilmek için merak etmeye zorluyor. Yaratıcılığın toplumda önem kazandığı bu günlerde, nasıl öğrenebileceğimizi bilmek, bildiklerimizden daha önemli. MasterKids'te problemlere çözümler aramak ya da yaratıcı bir şekilde fikirler sunmak, bir kitaptaki sayıları ve harfleri bilmek kadar önemli. Nasıl öğrenileceğini bilmenin getirdiği güven, keşfetmeye ve yaratıcılığa olanak tanıyan kaynaklar,  çocukların yeni ve beklenmedik sorunlara yaratıcı çözümler bulmalarında yardımcı olacaktır.

Seymour Papert

“…en mükemmel öğrenme tecrübelerimiz kendimiz tasarlarken ve yaratırken oluşur…”

Seymour Papert

“…en mükemmel öğrenme tecrübelerimiz kendimiz tasarlarken ve yaratırken oluşur…”

Seymour Papert

“Artık akıllı olmak ne kadar bilgi sahibi olduğun değil, ne yapacagını bilmediginde ne yapacağını bulabilmektir.”

Oyun hakkında…
 

LEGO firmasının yaptığı uluslararası bir araştırma serbest oyunun, planlanmış aktiviteler arasına sıkışmış sınırlı bir süre haline dönüştüğünü gösteriyor. Çocuklar baskı altında oldukları rekabetçi eğitim sisteminde kendilerini yansıtabilecekleri ve değerlendirebilecekleri gelişimsel aktivitelere katılma imkanı bulamıyorlar. MasterKids’te çocuklar keşfederken ve oynarken öğrenmeyi öğreniyorlar. Küçük araştırmalar yapıyorlar, hikayeler yaratıyorlar ve daha önceden edinmiş oldukları bilgileri yeni durumlarda kullanıyorlar. En önemlisi, oyun oynuyorlar, keşfediyorlar, fikirlerini paylaşıyorlar, hayal ediyorlar, yaratıyorlar ve düşünüyorlar. Bunların hepsi gelişimi, bağımsızlığı ve özgüveni destekliyor. 

Teknolojiyi kullanmak…
 

Çocuklar büyüdüklerinde ister bilim insanı, ister sanatçı, isterse sporcu olmak istesin teknoloji hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olacaktır. MasterKids'te hedefimiz, çocukları hayatları boyunca yeni teknolojilere özgüvenli bir şekilde yaklaşmalarına teşvik etmektir. Tüm çocuklar için kullandığımız programlar iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini güçlendirmektedir.. 

bottom of page